Vi köper ditt företags överskott av solelsproduktion

Med en solcellsanläggning kan företaget antingen producera el enbart för sitt eget behov eller för att sälja hela eller delar av produktionen.

Om ditt företags solcellsanläggning producerar mer el än ni behöver kan vi köpa och sälja den vidare i form av elcertifikat – förutsatt att ni är kund hos oss.