Fast elpris

Fast elpris för företag passar dig som vill veta vad ditt elpris är under en viss period, oavsett vad som händer på elmarknaden. Det kan vara smart att binda priset inför vintern eller en förväntad prisuppgång.

Fast elpris för företagskunder

Ett fast elpris är tryggt för dig som vill slippa plötsliga prisvariationer. Du binder helt enkelt priset för en specifik period. Vi har fasta avtal från 3 månader upp till 5 år. Under den tiden ligger priset fast, hela avtalsperioden.