Elnätspriser för lokal eller flerbostadshus

Om du har din verksamhet inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du elnätskund hos oss. Vi har olika typer av elnätsabonnemang till företag, säkringsabonnemang och effektabonnemang för låg- respektive högspänning. Vad som passar dig beror på din verksamhet och hur energibehovet ser ut.

Elnätsavgifter för företag

Priser exkl. moms, från 1 januari 2016:

Fast nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff
16A 2 980 kr/år
20A 4 800 kr/år
25A 5 980 kr/år
35A 8 000 kr/år
50A 11 100 kr/år
63A 14 500 kr/år
80A 18 500 kr/år
100A 23 200 kr/år
125A 29 000 kr/år

Rörlig nätavgift

Enkeltariff 10,24 öre/kWh

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A