Uppdatera dina kunduppgifter

Vi kommunicerar gärna med dig papperslöst. För att kunna ge dig nödvändig och korrekt information behöver vi dina aktuella kontaktuppgifter. Fyll i formuläret för att uppdatera dessa.

Jag vill uppdatera mina kontaktuppgifter

Ange personnumret på den person i ert hushåll som står registrerad som kund hos oss.