Status för rekrytering

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss när det gäller tillsättningen av nya tjänster.

Senior säljare Elhandel

Sista ansökningsdag: 12 juni
Referensnummer: 1617
Antal ansökningar: 10
Status: Intervjuer pågår

Distributionselektriker Elnätservice

Sista ansökningsdag: 28 augusti
Referensnummer: 1624
Antal ansökningar: 32
Status: Intervjuer pågår

Beredare Elnätförvaltning

Sista ansökningsdag: 28 augusti
Referensnummer: 1625
Antal ansökningar: 11
Status: Intervjuer pågår

Projektledare Elnätkontroll

Sista ansökningsdag: 28 augusti
Referensnummer: 1626
Antal ansökningar: 8
Status: Intervjuer pågår

Teamledare Logistik & Inköp

Sista ansökningsdag: 4 september
Referensnummer: 1627
Antal ansökningar: 53
Status: Intervjuer pågår

E-handelssamordnare Logistik & Inköp

Sista ansökningsdag: 11 september
Referensnummer: 1628
Antal ansökningar: 14
Status: Tillsatt

Mättekniker Elnät

Sista ansökningsdag: 11 september
Referensnummer: 1629
Antal ansökningar: 30
Status: Intervjuer pågår