Jämtkrafts koncern

I Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB och ett flertal dotterbolag. Jämtkraft är också delägare i flera bolag.

Jämtkrafts huvudkontor i Östersund

Dotterbolag

Dalakraft AB
Jämtkraft Elnät AB
Jämtkraft Park Management AB
Kyrkberget Vindkraft AB
Scandem AB
Åre Fjärrvärme AB
Jämtlands Mineral AB
Jämtlandskraft AB

Intressebolag*

Clever
Jemtska Östersund AB
JP Vind AB
Korsta Oljelager AB
Merpellets AS
Mullbergs Vindpark AB
Sjisjka Vind AB
Troms Kraftforsyning og Energi AS
Salten Kraftsamband AB

*Jämtkraft har 50 % eller mindre av ägandet i dessa bolag