Vattenkraft

Regnet i fjällen gjorde oss till surjämtar. Inte sura till humöret men uthålliga. Det har vi haft användning av under vår resa med vattnets kraft.

Vattenkraft

1894 började vi utvinna el ur vattnet i Hissmofors. Sedan lyckades vi förvärva ett fåtal av alla de vattenkraftstationer som byggdes ut i regionen. Det är vi stolta och tacksamma för idag.

Vår äldsta energikälla

Vattenkraften är ryggraden i Jämtkrafts el och värme-produktion, som idag svarar för sju procent av Jämtlands vattenkraft. 

Det är vår äldsta energikälla och den fortsätter att leverera kraft och framtidstro på samma sätt idag som vårt första vattenkraftverk. Då handlade framtidstron om ljus. Idag handlar framtidstron om förnybara hållbara energisystem.

Lagring av energi för framtiden

Vattenkraften gynnar den väderberoende energin vi behöver i framtiden, för vatten går att lagra. Så den där regntunga och vindstilla dagen då varken solen eller vinden ger energi finns vattnet där i magasinen och kan leverera el.