Vindkraft

Vi har gått i motvind. Det blåser ofta friskt i Jämtland. På senare år har vi sett potentialen i vindens enorma kraft och den har blivit vår vän.

Vindkraft

En kraft utan fossila utsläpp som inte slutar blåsa hur mycket energi vi än tar vara på. Restprodukten består av ren luft.

Ett komplement till vattenkraften

Under vinterhalvåret när det blåser som allra mest, är vårt behov av el som allra störst. Med vattenkraften som bas kan vi nyttja vindens kraft fullt ut. Blåser det mycket kan vi använda mer vindkraft och spara på vattnet i magasinen, tills den där dagen då vinden inte blåser. Då släpper vi på vattnets kraft.

Vår satsning på vindkraft

Vi satsar på vindkraften, på väg mot målet att fördubbla vår förnybara elproduktion till år 2020.