Anslut villa eller fritidshus till elnätet

Vi ser till att du får el när du bygger nytt hus i vårt nätområde. Hör av dig i god tid innan önskat anslutningsdatum för att få prisuppgift på anslutningen till elnätet.

Du behöver också ta kontakt med en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss. Föranmälan vill vi ha åtta till tio veckor innan ditt önskade anslutningsdatum.

Anslutningsguide 

Ladda ner och läs vår guide för elanslutning

Anslutningsavgifter

Priserna gäller som riktlinje vid nyinstallation i småhus. För exakta priser, begär offert av oss*.

ServissäkringPris inkl. moms
25 A 27 625 kr
63 A 43 750 kr

*Tilläggsbelopp debiteras efter särskild offert. Tilläggsbelopp utgår i de fall som anslutningspunkten är placerad mer än 200 m från anslutningspunkt (fågelvägsavstånd). Anslutning av större lågspänningsserviser offereras vid förfrågan. Utökning av befintlig servisanslutning offereras vid förfrågan.

Leveransvillkor

Beställning av lågspänningsservis samt utökning av befintlig servis ska ge genom föranmälan av behörig installatör.

Leveranstider efter beställning av servisanslutning

3 månader: Gäller normalt för mindre servisstorlekar, där anslutning kan ske i befintligt nät.
6 månader: Gäller normalt för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet.
9 månader: Gäller normalt för större servisstorlekar som kräver nybyggnation av transformatorstation.

Offertförfrågan nyanslutning