För- och färdiganmälan för elinstallatörer

Här kan du som är elinstallatör logga in på vår digitala för- och färdiganmälan, eller hitta blanketter och annan information som du behöver i dina kontakter med oss.

Nu jobbar vi med för- och färdiganmälan digitalt, vilket kommer att underlätta för dig att hålla koll på de ärenden du har hos oss. För- och färdiganmälan fungerar precis som tidigare, förutom att den nu ligger på en webbplats.

Logga in på för- och färdiganmälan

Skicka in kompletteringar

Vissa delar av för- och färdiganmälan måste kompletteras med någon av de blanketter som ligger här på sidan. Om du ska göra en komplettering, skriv i så fall ut blanketten och skicka underskrivet exemplar till:

Jämtkraft AB
att: Kundteknik
Box 394
831 25 Östersund

Vid frågor ring 063-14 90 00 eller kontakta oss på info@jamtkraft.se