Elnätspriser för din bostad

Om du är bosatt eller har fritidsboende inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du automatiskt elnätskund hos oss. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Elnätsavgifter för privatpersoner

Elnätspriser

inkl. moms, från 1 januari 2016:

Fast nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff
16A (lägenhet)* 1 525 kr/år
16A 3 725 kr/år
20A 6 000 kr/år
25A 7 475 kr/år
35A 10 000 kr/år
50A 13 875 kr/år
63A 18 125 kr/år
80A 23 125 kr/år
100A 29 000 kr/år
125A 36 250 kr/år

Rörlig nätavgift

Enkeltariff 12,8 öre/kWh
Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A
* Gäller lägenhet i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre lägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.