Anslutning av vindparker i Åskälen, Östersåsen, Storhögen

Vi har utrett möjligheterna för att ansluta vindparkerna till elnätet via en ny kraftledning och kommit fram till en slutlig ledningssträcka från stamnätet i Midskog till vindparksområdena i Åskälen, Österåsen och Storhögen.

Energimarknadsinspektionen har beviljat koncession och här kan du se ledningsdragningen som de beslutat om.