ROT-avdrag för fjärrvärme

Funderar du på att installera fjärrvärme? Då kan du göra ROT-avdrag för själva fjärrvärmeinstallationen.

Skatteavdrag för husarbete görs enligt den så kallade fakturamodellen. Det innebär att vi drar av ROT-avdraget direkt på fakturan, med högst 50 000 kronor per beställare.

För dig som tänkt göra skatteavdrag

Har du köpt hushålls- eller ROT-arbete under året? Tänk i så fall på att du bara kan få skattereduktion med belopp som du har betalat under året, där ROT-avdraget gjorts direkt på fakturan. Om arbetet utförs under 2015 men du betalar fakturan 2016 så kommer den preliminära skattereduktionen att komma med i deklarationen som du lämnar 2015.

Läs mer om reglerna för ROT-avdrag och hushållsarbete (Skatteverkets meddelanden SKV M 2009:12 och SKV M 2009:13, punkten 6).