Fjärrvärmepriser för en- och tvåfamiljshus

Fjärrvärme är en konkurrenskraftig och energisparande uppvärmningsform. Jämtkraft har fjärrvärmenät i Östersunds, Krokoms och Åres kommun. Priserna varierar lite beroende på vilken kommun och/eller ort du bor i.

Normalprislistor för fjärrvärme

Du hittar rätt prislista under respektive område. 

Se även jämförelsepriser för fjärrvärme mellan olika områden och jämför med andra uppvärmningsformer.

Kostnad för anslutning och installation

Vi erbjuder tre olika nivåer för anslutning och installation av fjärrvärmeanläggning.

  1. Primäranslutning samt leverans och montage av värmeväxlare. Anslutning av tappvarmvatten och husets värmesystem.
  2. Primäranslutning samt leverans och montage av värmeväxlare. Anslutning av tappvarmvatten.
  3. Primäranslutning samt leverans och montage av värmeväxlare.

Ort/områdeAlt 1, krAlt 2, krAlt 3, krAnslutningsavgift, kr *
Östersund 32 000 28 000 26 000 20 000
Brunflo 32 000 28 000 26 000 20 000
Krokom 32 000 28 000 26 000 20 000
Åre 32 000 28 000 26 000 20 000

* Anslutningsavgiften kan variera beroende på avstånd till stamledning och omfattning på markarbeten. Kontakta oss för mer information.