Jämförelsepriser för fjärrvärme i villa

Tabellerna visar typexempel på fjärrvärmekostnaden för småhus på de orter där vi ansvarar för fjärrvärmenätet. Priserna gäller från den 1 januari 2015.

Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav
(EIFS 2009:2).