Ekonomi, miljö och trygghet

Arctura är en värdefull resurs för oss och för miljön.

I Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik förädlas jämtländskt biobränsle i form av biprodukter från skogsbruk och sågverk. En tredjedel blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme. För att maximera nyttan av den värdefulla elproduktionen måste vi tidvis kunna spara undan stora mängder hetvatten. För en villa räcker en tank om ca 1 kubikmeter, som ryms i källaren. För kraftvärmeverket och Östersund behövs en tank som rymmer 26 000 kubikmeter. En ackumulatortank.

Smartare elproduktion – en vinst för regionen

När elförbrukningen är hög och priset på den nordiska elbörsen är högt ökar värdet av vår egen elproduktion. Då kan vi dra på lite extra i kraftvärmeverket och låta tanken ta emot värmeöverskottet. På så vis kan vi maximera nyttan av elproduktionen och hålla priserna nere. I annat fall blir det behovet av värme som vid varje tillfälle sätter gränsen för hur mycket el som kan produceras.

Värme i reserv – trygghet för fjärrvärmekunderna

Att ha en stor mängd färdig värme vid sidan om är en extra trygghet om det skulle krångla vid kraftvärmeverket. Ackumulatorn kan ersätta kraftvärmeverket fullt ut i upp till 16 timmar.

Oljebehovet minimeras – ett plus för miljön och ekonomin

Tidigare var det enda alternativet vid en driftstörning att starta oljepannorna. Att använda olja är inte bra för miljön. Och det är dyrt. Därför känns det extra bra att kunna använda värmereserven.