Vilket elavtal passar ditt företag?

El från förnybara energikällor

Den el ditt företag köper av oss produceras till 100 procent av förnybara energikällor, källor som förnyas i snabb takt och ingår i naturens kretslopp. Vattnet fortsätter att rinna i älvfårorna, vinden fortsätter att blåsa, nya träd växer och ersätter den skog som blivit bränsle.

Ju mer förnybar energi vi kan bidra med, desto mindre blir behovet av kolkraft och energi från andra fossila källor. Därför fortsätter vi vår satsning, vi planerar att fördubbla vår förnybara produktion.

Vi har inte tillfälliga lockpriser, utan ett långsiktigt lågt elpris. Och vi jobbar hårt med vår miljöpolicy som ledstjärna.