Förnybar energi för framtiden

Vi tror att du vill slippa jaga låga elpriser. Att du vill vara säker på att du får bra service. Och att du tänker på klimatet och Sveriges framtid. Av de anledningarna ska du välja Jämtkraft som din elleverantör.

förnybar energi från vattenkraftstationerna i handöl, jämtland

El från förnybara energikällor

Den el du köper av oss produceras till 100 procent av förnybara energikällor, källor som förnyas i snabb takt och ingår i naturens kretslopp. Vattnet fortsätter att rinna i älvfårorna, vinden fortsätter att blåsa, nya träd växer och ersätter den skog som blivit bränsle. Ju mer förnybar energi vi kan bidra med, desto mindre blir behovet av kolkraft och energi från andra fossila källor. Därför fortsätter vi vår satsning, vi planerar att fördubbla vår förnybara produktion. Merparten beräknas komma från vindkraft.

Ansvar och miljö

Vi har inte tillfälliga lockpriser, utan ett långsiktigt lågt elpris. Vi strävar efter att år efter år ligga i topp när det gäller Sveriges mest nöjda elkunder. Och vi jobbar hårt med vår miljöpolicy som ledstjärna.

Rådgivning kring elavtal

Vi kan erbjuda elavtal till rörligt pris och flera typer av förvaltningsavtal, beroende på vad som passar ditt företag. Ta kontakt med våra företagssäljare eller låt oss kontakta dig för rådgivning kring elavtal.