Elens ursprung

Diagrammen visar ursprunget för den el vi sålt i Sverige under 2018.

Elavtal till privatpersoner och företag

I alla våra elavtal, såväl till privatpersoner som företag, ingår 100% förnybar energi. I den förnybara mixen ingår el från sol, vind, vatten och skog.

Diagram över elens ursprung för Jämtkrafts privatkunder 2015

Fördelning av energikällor

Förnybara energikällor 100%*
*Bioenergi 14%, Vindkraft 11,8%, Vattenkraft 74,2%

Kärnkraft 0%

Fossila energikällor inklusive torv 0%

CO2-utsläpp: 0,0 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWh

Avtal med tillval

Har du gjort ett tillval till ditt elavtal för att få enbart vindkraft eller genom Bra Miljöval bidra till miljöprojekt så garanterar vi att all el du använder har producerats i ett vindkraftverk eller i en anläggning som uppfyller Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval. 

Du kan också gå med i energikollektivet Dela Billsta och få lokalproducerad el från Billstaån.

Diagram över elens ursprung för elavtal med miljöval 2015

FÖRDELNING AV ENERGIKÄLLOR

Förnybara energikällor 100%

Kärnkraft 0%

Fossila energikällor inklusive torv 0%

CO2-utsläpp: 0,0 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWh

Miljöpåverkan

I diagrammen ser du fördelningen mellan olika energikällor och den miljöpåverkan som elproduktionen medför.

Redovisning sker i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh. Information baseras på data från Energimarknadsinspektionen och på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

Mer information om ursprungsmärkning av el hittar du hos Energimarknadsinspektionen. Du kan också läsa mer hos Energimyndigheten.

Den nordiska elmixen

I det här diagrammet ser du fördelningen mellan olika energikällor och den miljöpåverkan som den totala elproduktionen i Norden medför. 

diagram

FÖRDELNING AV ENERGIKÄLLOR

Förnybara energikällor 24,8%

Kärnkraft 39,8%

Fossila energikällor inklusive torv 35,4%

CO2-utsläpp: 250,76 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,001105 g/kWh

Ursprungsgarantier

Hur kan du veta att just din el kommer från förnybara energikällor? Jo, när du har ett elavtal med Jämtkraft köper vi in ursprungsgarantier från förnybara produktionskällor för den mängd el du använder. För varje kilowattimme el köper vi in lika många ursprungsgarantier. På det sättet bidrar du till att den totala energimixen kommer att innehålla mer förnybar energi.

För att garantera elens ursprung utförs revisioner en gång per år av en auktoriserad revisor. Vid revisionen redovisas anskaffad energi kontra såld energi.

Här kan du läsa det senaste intyget.