Avtalsvillkor för el

Här hittar du de avtalsvillkor som gäller för elförsäljning till våra företagskunder.

Energibranschens allmänna avtalsvillkor

Energiföretagen och Konsumentverket har tagit fram allmänna avtalsvillkor för försäljning respektive överföring av el.

Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (rev)

Särskilda villkor Näringsidkare

Jämtkrafts avtalsvillkor 

I Jämtkrafts egna avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer.
Jämtkrafts allmänna avtalsvillkor

Lokalpris företagsportfölj särskilda villkor

Jämtkraft företagsportfölj särskilda villkor

Rörligt anvisningsavtal särskilda villkor