Energikollektivet Dela Billsta

Välj lokalproducerad el till ditt företag. Gå med i energikollektivet Dela Billsta så får ni el som producerats i Billstaån, som tillgodoser höga ekologiska värden. Ett sätt att vara med och påverka med era val som företag.

Fisken kan vandra i Billstaån igen efter över 100 år med kvarnar, sågverk och vattenkraft. Samtidigt som fisken får tillgång till ån, ger vi ditt företag möjlighet att använda elen som ån producerar, el från vattenkraft med fria vandringsvägar för fisk och fauna.

Hållbar el till ett bra pris

Som medlem i energikollektivet Dela Billsta får företaget hållbar el till ett bra pris. För varje ny medlem i kollektivet avsätter Jämtkraft Miljöfond ett bidrag för vidareutveckling av området kring Billstaån.

Så går det till

För att ansluta företaget till Dela Billsta tecknar ni en andel av elproduktionen i Billsta vattenkraftverk hos oss. Därmed blir ni er egen energiproducent.

Mitt företag är intresserat av att gå med i Dela Billsta

Företaget är kund hos Jämtkraft*

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. 

Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy

Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter*