Lokalpris företagsportfölj

Utan att behöva engagera dig och hålla koll på de dagsaktuella elpriserna får du med Lokalpriset ett långsiktigt bra elpris för ditt företag. Det blir inte alltid det absolut lägsta priset för stunden men du undviker på samma sätt de högsta topparna då elpriset på marknaden stiger. Resultatet blir ett stabilt, tryggt och bekymmersfritt elavtal som sett över de senaste åren haft ett lägre pris över tid jämfört med det rörliga elpriset. Och elen du får är såklart alltid 100 % förnybar.

närbild på en person gummistövlar som går på lerig mark.

Bara för dig med företag här

Med Lokalpriset har du med företag som verkar i någon av Jämtkrafts ägarkommuner Åre, Krokom eller Östersund rabatt på både den fasta månadsavgiften och varje förbrukad kilowattimme. Vi vill gynna det lokala näringslivet och det ska löna sig att handla lokalt.

Motsvarande elavtal för dig med företag utanför ägarkommunerna kallar vi för Jämtkraft Företagsportfölj.

Långsiktigt bra för ditt företag - så funkar det

Lokalpriset är ett så kallat förvaltat elpris. Det funkar så att Jämtkrafts förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper upp el för kundernas framtida förbrukning, för att säkra upp ett stabilt elpris för kunderna.

Resultatet blir ett stabilt och långsiktigt bra pris där man slipper pristopparna men ändå får del av prisnedgångarna på elmarknaden. Långsiktigheten i dessa avtal gör dock att det finns viss fördröjning i hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden som vi nu ser exempel på. Men på samma sätt kommer man alltså som förbrukare heller inte följa med i alla prisökningarna på marknaden.

Sett över de senaste åren har förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset. Väldigt bra för dig med företag som inte bara behöver el just idag alltså.

Hitta rätt avtal för ditt företag

Företag som har speciella behov eller verksamheter kan föredra en annan typ av avtal. Vi rådgör med er för att hitta det avtal som passar bäst.

Oavsett vilken avtalsform du väljer får ditt företag en rabatt om din anläggning finns inom våra ägarkommuner.

Ta kontakt med våra företagssäljare eller låt oss kontakta dig för att hitta det avtal som passar ditt företag bäst. Om ditt företags årsanvändning understiger 60 000 kWh och du hellre vill teckna ditt avtal själv så gör du det enkelt här.