Elnätspriser för lokal eller flerbostadshus

Om du har din verksamhet inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du elnätskund hos oss. Vi har olika typer av elnätsabonnemang till företag, säkringsabonnemang och effektabonnemang för låg- respektive högspänning. Vad som passar dig beror på din verksamhet och hur energibehovet ser ut.

Elnätsavgifter för företag

Priser exklusive moms, från 1 januari 2017:

Fast nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff
16A 3 080 kr/år
20A 4 960 kr/år
25A 6 160 kr/år
35A 8 260 kr/år
50A 11 500 kr/år
63A 14 900 kr/år
80A 19 100 kr/år
100A 24 000 kr/år
125A 30 000 kr/år

Rörlig nätavgift

Enkeltariff 10,24 öre/kWh

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A