Elnätspriser för lokal eller flerbostadshus

Om du har din verksamhet inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du elnätskund hos oss. Vi har olika typer av elnätsavtal till företag, säkringsabonnemang och effektabonnemang för låg- respektive högspänning. Vad som passar dig beror på din verksamhet och hur energibehovet ser ut.

Elnätsavgifter för företag

Priser exklusive moms, från 1 januari 2018:

Fast nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff
16A 3 080 kronor/år
20A 4 960 kronor/år
25A 6 160 kronor/år
35A 8 260 kronor/år
50A 11 500 kronor/år
63A 14 900 kronor/år
80A 19 100 kronor/år
100A 24 000 kronor/år
125A 30 000 kronor/år

Rörlig nätavgift

Enkeltariff 14,3 öre/kWh

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A