Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

En elnätsstation bakom gallerstaket

Våra elnätsprojekt

Vi jobbar med ständiga förbättringar i vårt elnät för att framtidssäkra strömförsörjningen till dig som kund.

En man med skoter reparerar en elledning långt ute på fjället

Planerade och pågående elnätsprojekt

 • Verksmon-Lugnvik

  Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 220 kV kraftledning från Verksmon till Lugnvik.

 • Järpströmmen-Järpen

  Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om tillstånd för en ny 130 kV kraftledning.

 • Tornäs

  Jämtkraft Elnät AB planerar att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge.

 • Midskog-Verksmon

  Spänningshöjning från 145 kV till 220 kV kraftledning samt två parallella luftledningar mellan befintlig luftledning och Verksmon industriområde.

 • Järpens fördelningsstation

  En ny fördelningsstation i Järpen. Nybygget möjliggör utveckling av näringsliv och turism i södra Årefjällen och Järpenområdet.

Två händer håller en gammal elmätare

Byte till nya smarta elmätare

Just nu pågår ett arbete med att byta ut alla elmätare i Jämtkrafts elnät. Arbetet sker successivt och totalt ska 60 000 elmätare bytas ut fram till år 2025.