För dig som har din verksamhet i vårt elnätsområde

Om du har din verksamhet i Jämtkrafts elnätsområde så är det vi som transporterar elen till dig. Vi hjälper också till med att ansluta din anläggning till elnätet, visar var nergrävda kablar finns och erbjuder byggkraft.

Jämtkraft Elnät transporterar el till över 63 000 kunder. Vårt elnät täcker större delen av Jämtland och består av cirka 8 700 km långa ledningar.

Anslutning till elnätet

Om du behöver elanslutningar till din lokal, industri eller elproduktionsanläggning så hjälper vi till med både nyanslutningar och byggström. Vi ser också till att större elproducenter inom vind- och vattenkraft får tillgång till elnät för sina verksamheter. Jämtkraft äger kraftledningar, ställverk och all annan utrustning som behövs för en fungerande elleverans.

Leveranssäkerhet

Vi försöker alltid att förebygga fel istället för att rätta till dem i efterhand. Vi har ett tryggt och säkert elnät som vi ständigt bevakar. Varje år investerar vi omkring 50 miljoner kronor på att gräva ner och byta ut kablar för att fortsätta hålla en hög leveranssäkerhet. För oss är det viktigt att det finns ett riktigt bra elnät även för dig som bor och arbetar i glesbygd. Det är något vi är extra stolta över.