Miljöklok värme med fjärrvärme

Fjärrvärme spar energi. En anläggning istället för många är effektivare. I vårt kraftvärmeverk har vi effektiviserat ytterligare. Samtidigt med värmeproduktionen får vi el, på köpet. Så med fjärrvärmen sparar vi på våra gemensamma resurser.

Jämtkrafts fjärrvärme kommer till allra största delen från bioenergi och återvunnen energi. Som rester från trä- och skogsbruk, träavfall från soptippen eller spillvatten -- energi som annars skulle gå till spillo. Fjärrvärme är också extremt resurssnålt. Bara genom att ha fjärrvärme är ni med och bidrar till ett mer energieffektivt samhälle.

Reko fjärrvärme

Jämtkraft innehar den prestigefyllda kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme. Fjärrvärmebranschens kvalitetssystem som tryggar och stärker kundernas ställning gentemot leverantören. Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Det innebär att vi har:

  • Kunden som utgångspunkt
  • Reko avtal
  • Snabb hantering av problem
  • Öppenhet om bland annat pris
  • Flexibilitet för att tillgodose kundens värmeval