Fjärrvärme för ditt företag

Fjärrvärme är en trygg värmekälla. Vi sköter om fjärrvärmesystemet dygnet runt och du kan alltid få service. Många väljer också fjärrvärme på grund av dess miljövärden och låga uppvärmningskostnad.

fjärrvärme från arctura i östersund

Fördelar med fjärrvärme

  • Alltid värme och varmvatten
  • Tryggt, enkelt och bekvämt
  • Miljöklokt
  • Reko kvalitetsmärkning
  • Prisvärd uppvärmningsform

Installera fjärrvärme

Trygg med service och serviceavtal

Med fjärrvärme har du en god leveranssäkerhet. Vi sköter drift och underhåll av fjärrvärmesystemet dygnet runt och skulle något krångla har vi beredskap och är tillgängliga. 

Vill du vara extra trygg och få regelbunden service på din fjärrvärmeanläggning, så har vi skapat ett särskilt serviceavtal.

Miljöklok värme

Fjärrvärme spar energi. En anläggning istället för många är effektivare. I vårt kraftvärmeverk har vi effektiviserat ytterligare. Samtidigt med värmeproduktionen får vi el, på köpet. Så med fjärrvärmen sparar vi på våra gemensamma resurser.

Jämtkrafts fjärrvärme kommer till allra största delen från bioenergi och återvunnen energi. Som rester från trä- och skogsbruk, träavfall från soptippen eller spillvatten -- energi som annars skulle gå till spillo. Fjärrvärme är också extremt resurssnålt. Bara genom att ha fjärrvärme är du med och bidrar till att samhället blir mer energieffektivt.

Fjärrvärme är prisvärt

Fjärrvärmen är prisvärd. I vår prisjämförelse kan du se hur din uppvärmningskostnad med fjärrvärme står sig gentemot andra alternativ.

Reko kvalitetsmärkning

Jämtkraft är kvalitetsmärkt med Reko Fjärrvärme. Det är fjärrvärmebranschens kvalitetssystem som tryggar och stärker kundernas ställning oss som leverantör. Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende.