Fjärrvärme till ditt företag

Fjärrvärme är en trygg värmekälla. Vi sköter om fjärrvärmesystemet dygnet runt och du kan alltid få service. Många väljer också fjärrvärme på grund av dess miljövärden och låga uppvärmningskostnad.

Fjärrvärme för företag

Våra produktionsanläggningar är bemannade dygnet runt och vi har beredskap. Skulle något vara fel på er anläggning är du alltid välkommen att ringa så åtgärdar vi felet.

Fjärrvärmen är också prisvärd. I vår prisjämförelse kan du se hur din uppvärmningskostnad med fjärrvärme står sig gentemot andra alternativ.

Miljöanpassad fjärrvärme

Jämtkrafts fjärrvärme kommer till allra största delen från bioenergi och återvunnen energi, såsom rester från trä- och skogsbruk, träavfall från soptippen eller spillvatten -- energi som annars skulle gå till spillo. Fjärrvärme är också extremt resurssnålt. Bara genom att ha fjärrvärme är du med och bidrar till att samhället blir mer energieffektivt.

Reko kvalitetsmärkning

Jämtkraft är kvalitetsmärkt med Reko Fjärrvärme. Det är fjärrvärmebranschens kvalitetssystem som tryggar och stärker kundernas ställning oss som leverantör. Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Anslutning, installation eller total konvertering?

Vi erbjuder allt från att lägga en kulvert för fjärrvärme, till installation av värmeväxlare och inkoppling mot befintligt system. Eller en total konvertering av värme och ventilation. Läs mer om anslutning och konvertering

Vill du veta mer om hur förutsättningarna för fjärrvärme ser ut för dig, skicka in en offertförfrågan.