Vår prismodell för fjärrvärme

Syftet med prismodellen är bland annat att kunna erbjuda de kunder som aktivt jobbar med sin energieffektivisering möjligheten att i större utsträckning kunna påverka sina kostnader.

Vår prismodell är mer kostnadsriktig och bygger på verklig uttagen effekt. I broschyren som du hittar här intill tittar vi närmare på de olika delarna i prismodellen för att du enklare ska förstå dina möjligheter att påverka din energikostnad. Målet är att vi tillsammans ska minska vårt resursutnyttjande och vår miljöpåverkan för att skapa en bättre värld.