Prisdialogen för fjärrvärme

Jämtkraft är med i Prisdialogen för att ge våra kunder insyn och möjligheter att påverka hur vi sätter våra priser. Vi vill att ni ska känna att ni har bättre koll och att ni har förtroende för vår prissättning, helt enkelt.

Nya priser 2021

I Östersunds och Krokoms kommuner höjs priset i genomsnitt med 2 procent. Efter 6 år av oförändrade priser behöver värmeaffären kompensera för ökade kostnader för träbränslen och kommande stora investeringar. 

I Åre kommun sänks priset med i genomsnitt 2 procent. För lokaler och flerbostadshus slås säsongsenergipriset för vår/höst ihop med sommarpriset.

I prisändringsmodellen under ”Prisdialogen 2021–2023” redovisar vi hur fjärrvärmepriset sätts samt prisåtagandet för den perioden.

Prisdialogen för Fjärrvärme

Så fungerar prisdialogen

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Energiföretagen. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för vår prissättning.

På samrådsmöten går vi som fjärrvärmeleverantör igenom vår prissättningspolicy och vilka faktorer som påverkar våra prisändringar. Sedan presenterar vi förslag till en prisändringsmodell som bland annat innehåller prisändringar för nästa år och prognoser för de två år som kommer. Som kund har du möjlighet att komma med synpunkter på innehåll och upplägg.

Prisändringsmodellen och protokollet från samrådsmötet, tillsammans med eventuella synpunkter, skickar vi sedan till Prisdialogens kansli. Styrelsen för Prisdialogen tar därefter ställning till prisändringsmodellen och beslutar om vi får fortsatt medlemskap i Prisdialogen.