Vad är flödespremier?

Flödespremien, Q/W-värdet, visar hur effektivt ditt värmesystem fungerar. Värdet tas fram genom att dividera vattenflödet i kubikmeter med uttagen energi i megawattimme.

Q/W-värdet ska vara så låg som möjligt. Det mäts varje månad från oktober till och med april. Är Q/W-värdet lägre än referensvärdet, lämnas en rabatt och är det högre debiteras du en tilläggsavgift.

Referensvärden

  • Östersunds kommun och Ås: 19 
  • Krokoms kommun (förutom Ås, se ovan): Ingen flödespremie tillämpas
  • Åre kommun: 25

Q/W-avgift

Se prislistor för fjärrvärme

Två räkneexempel*

Anläggningen har förbrukat 118 MWh under en månad och Q/W-värdet för månaden är 17 (referensvärdet är 19). Månadsvärdet avviker från referensvärdet med 2. Eftersom värdet är lägre än referensvärdet har anläggningen bättre avkylning och får då en rabatt.
Rabatten blir 3 (kronor) x 2 x 118 = 708 kronor för månaden.

Anläggningen har förbrukat 235,567 MWh under en månad och Q/W-värdet för månaden är 23 (referensvärdet är 19). Månadsvärdet avviker från referensvärdet med 4. Eftersom värdet är högre än referensvärdet har anläggningen sämre avkylning och får då en tilläggsavgift.
Avgiften blir 3 (kronor) x 4 x 235,567 = 2 826,80 kronor för månaden (exklusive moms).

*Östersund och Ås baserat på Q/W-avgift av 3 kronor.