Bra att veta om fjärrvärme

Med fjärrvärme får du en behaglig och jämn temperatur. Dessutom bidrar du till en lite bättre värld utan att behöva lyfta ett finger.

Serviceavtal för fjärrvärmen i din bostad

Fjärrvärme är värme från en central anläggning, via ett varmvattensystem under jord till många hus. En värmeanläggning istället för flera tusen. Det är färre komponenter som kan gå sönder i din fjärrvärmecentral än om du har en egen värmeanläggning.

Trygg med service

Vi sköter drift och underhåll av fjärrvärmesystemet dygnet runt och skulle något krångla har vi beredskap och är tillgängliga. Vill du vara extra trygg kan du teckna vårt serviceavtal. Då får du regelbunden kontroll av din anläggning också.

Miljöklok värme

Fjärrvärme spar energi. En anläggning istället för många är effektivare. I vårt kraftvärmeverk har vi effektiviserat ytterligare. Samtidigt med värmeproduktionen får vi el, på köpet. Så med fjärrvärmen sparar vi på våra gemensamma resurser.

Bränslet som används kommer idag från förnybara energikällor, förutom en minimal andel olja som behövs vid uppstart bland annat. Bioenergi från skogen, till stor del restprodukter som annars inte skulle användas, är det som värmer ditt hus. Energi ur avfall, spillvärme från industrier och restprodukter från trä- och skogsindustri är bränslen vi omvandlar till värme.

Jämför gärna fjärrvärmepriset

Jämfört med andra uppvärmningsformer är fjärrvärme ett prisvärt alternativ. I vår prisjämförelse kan du se hur det ser ut på din ort.