Byggvärme

Med Jämtkrafts byggvärme kan du tillgodose uppvärmningsbehovet på din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Fjärrvärme är ett effektivt alternativ för uppvärmning av befintliga fastigheter och det är lika fördelaktigt på en byggarbetsplats. Genom att ansluta till fjärrvärmenätet redan vid byggstart är det möjligt att tillgodose uppvärmningsbehovet under hela projektet. Det gäller såväl avfuktning och torkning som uppvärmning av byggbaracker och platskontor. Byggvärmen omvandlas sedan till permanent fjärrvärme som värmer byggnaden. Med fjärrvärme som byggvärme undviker ni onödigt stora elnätsabonnemang och byggcentraler under byggtiden.

Vi hjälper er

Då ett bygge ofta kräver höga effekter är Byggvärmen helt utan fasta kostnader och består endast av ett rörligt energipris för den energi som används. Anslutningsavgift kan tillkomma.

Energipriset i Östersund är för närvarande 75,7 öre/kWh exklusive moms. Kontakta oss för pris i våra andra fjärrvärmenät.

Kontakta oss gärna för att få veta mer och vilka förutsättningar som finns vid er byggplats.