Avtal för mätvärden

Vi levererar gärna timvärden för din fjärrvärmeanläggning. En mätvärdesfil görs tillgänglig för dig som kund att hämta via FTP. Denna fil kan sedan importeras till dina egna program för sammanställning i rapporter eller beräkning av statistik. Det vi levererar i filen är mätarställningar (MWh och m3) per timme och en ny fil görs tillgänglig varje dygn.

Priser

Startavgift: 
1–20 anläggningar: 795 kronor per anläggning
21–50 anläggningar: 695 kronor per anläggning
51– anläggningar: 595 kronor per anläggning

Månadsavgift: 
25 kronor per anläggning.

Samtliga priser är exklusive moms.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig 063 14 90 00.

Jämtkraft AB förbinder sig att leverera mätarställningar (MWh och m3) per timme varje dygn. Mätvärdesfil görs tillgänglig för kunden att hämta via FTP.

Avtal mätvärden

Avtalsvillkor*

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. 

Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy

Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter*