Service av din fjärrvärme

Vi tar hand om fjärrvärmesystemet dygnet runt. Vi har också tjänster för att du som fjärrvärmekund ska behöva bekymra dig så lite som möjligt.

Service av fjärrvärmesystem

Introduktion av fjärrvärmeanläggning

Är du ny som fjärrvärmekund kommer vi gärna ut till dig och går igenom din anläggning tillsammans med dig, så att du ska vara trygg med hur den fungerar.

Felavhjälpning och serviceavtal

Med fjärrvärme har du en god leveranssäkerhet. Vi sköter kontinuerligt drift och underhåll i fjärrvärmenäten och värmeanläggningarna. Får du problem med den del av anläggningen som är i din fastighet, har du alltid möjlighet att ringa oss så kommer vi ut och reparerar din anläggning mot en avgift. Vi har jour dygnet runt.

Vill du vara extra trygg och få regelbunden service på din fjärrvärmeanläggning, så har vi skapat ett särskilt serviceavtal.

Kabelanvisning

Vi står gärna till tjänst med kabelanvisning av Jämtkrafts nedgrävda elkablar.