Ladda över hela landet

Via vårt delägda bolag Bee ger vi dig tillgång till Sveriges största publika laddnätverk. 

Effektiv och säker laddning

Elsäkerhetsverket avråder från laddning av elfordon i vanliga vägguttag. De är inte avsedda för laddning och kan därför bli överhettade.

I ett vanligt vägguttag finns heller ingen kommunikation mellan vägguttag och bil, vilket behövs för att säkerställa att strömmen bryts om något går fel. Laddboxar har inbyggda säkerhetsfunktioner så att elen bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den.

Vid laddning i ett vanligt vägguttag uppnår inte laddningen maximal styrka. Med hjälp av en laddbox tillåts högre laddeffekter, vilket ger en snabbare laddning.