Ladda ditt företag med förnybar energi

Investera i laddstationer för ditt företag och bidra till en hållbar utveckling. Vi laddar elbilar och laddhybrider med förnybar energi från skog, vind och vatten.

Fördelar med att investera i laddstationer

Elbilar har låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Antalet laddfordon ökar snabbt i Sverige och behovet och förväntningarna om att enkelt kunna ladda bilen ökar. 

  • Det är en miljömedveten investering och du föregår med gott exempel.
  • Det är ett bra val för alla verksamheter, oavsett om du kör korta eller långa turer.
  • Företag, fastighetsägare och kommuner kan söka bidrag för laddstolpar.

Laddlösningar

Säker laddning

Elsäkerhetsverket avråder från laddning av elfordon i vanliga vägguttag. De är inte avsedda för laddning och kan därför bli överhettade. I ett vanligt vägguttag finns heller ingen kommunikation mellan vägguttag och bil, vilket behövs för att säkerställa att strömmen bryts om något går fel. Laddboxen har inbyggda säkerhetsfunktioner så att elen bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den. Vid laddning i ett vanligt vägguttag uppnår inte laddningen maximal styrka. Med hjälp av en laddbox tillåts högre laddeffekter, vilket ger en snabbare laddning. 

Ladda över hela landet

Via vårt delägda bolag Bee ger vi dig tillgång till Sveriges största publika laddnätverk. Hösten 2019 finns det närmare 9 000 publika laddstationer i landet och antalet utökas hela tiden.*

*Källa: Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation. 

Elbilar för miljöns skull

En elmotor är fyra gånger effektivare än en bensinmotor. Laddar du bilen med förnybar energi är utsläppen av koldioxid, kväveoxid och andra partikelutsläpp väldigt nära noll. Att investera i en laddstation är en miljömedveten investering.