Ladda ditt företag med förnybar energi

Investera i laddstationer för ditt företag och bidra till en hållbar utveckling. Vi laddar elbilar och laddhybrider med förnybar energi från skog, vind och vatten.

laddstationer och laddstolpar för företag

Fördelar med att investera i laddstationer

Elbilar har låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Antalet laddfordon ökar snabbt i Sverige och behovet och förväntningarna om att enkelt kunna ladda bilen ökar. 

  • Det är en miljömedveten investering och du föregår med gott exempel.
  • Det är ett bra val för alla verksamheter, oavsett om du kör korta eller långa turer.
  • Företag, fastighetsägare och kommuner kan söka bidrag för laddstolpar.

Laddlösningar

Ladda över hela landet

Via vårt delägda bolag Bee ger vi dig tillgång till Sveriges största publika laddnätverk. Våren 2019 finns det närmare 8 000 publika laddstationer i landet och antalet utökas hela tiden.*

*Källa: Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation. 

Elbilar för miljöns skull

En elmotor är fyra gånger effektivare än en bensinmotor. Laddar du bilen med förnybar energi är utsläppen av koldioxid, kväveoxid och andra partikelutsläpp väldigt nära noll. Att investera i en laddstation är en miljömedveten investering.