Ladda ditt företag med förnybar energi

Investera i laddstationer för ditt företag och bidra till en hållbar utveckling. Vi laddar elbilar och laddhybrider med förnybar energi från skog, vind och vatten.

Laddstationer och laddstolpar för företag

Fördelar med att investera i laddstationer

Elbilar har låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Antalet laddfordon ökar snabbt i Sverige och behovet och förväntningarna om att enkelt kunna ladda bilen ökar. 

  • Det är en miljömedveten investering och du föregår med gott exempel.
  • Det är ett bra val för alla verksamheter, oavsett om du kör korta eller långa turer.
  • Företag, fastighetsägare och kommuner kan söka bidrag för laddstolpar.

Laddlösningar

Ladda över hela landet

Via vårt delägda bolag CLEVER ger vi dig tillgång till publika laddstationer över större delar av Sverige. Våren 2017 finns i hela landet fler än 3 000 publika laddpunkter och antalet utökas hela tiden.*

*Källa: Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation. 

Elbilar för miljöns skull

El är upp till 80 procent mer energieffektivt än bensin och diesel och en elmotor är fyra gånger effektivare än en bensinmotor.

Med förnybar energi i batteriet är utsläpp av koldioxid, kväveoxid och andra partikelutsläpp väldigt nära noll. Att investera i en laddstation är en miljömedveten investering.

Laddlösningar för företag

Erbjud anställda, kunder och besökare att ladda elbilen vid ditt företag. Vi har lösningar för fastigheter, företag och publik laddning.

Kundreferenser

Är du intresserad av en laddlösning för ditt företag? Få lite inspiration från några av våra andra företagskunder.