Producera förnybar energi med solceller

Hos Jämtkraft kan ditt företag köpa en komplett solcellsanläggning där allt från planering till installation ingår. Ni kan också köpa solandelar i Östersund solpark

Att investera i solceller ger direkt en god avkastning. Företag och lantbrukare har ofta stora ytor som lämpar sig väl för solceller. Dessutom förbrukas inget för gott, det sker inga utsläpp, du sänker dina elkostnader och påverkas mindre av elprisökningar.