Tack!

Vi har mottagit din skadeanmälan och ärendet är under utredning. Du har fått en bekräftelse skickad till den mejl du angivit.

Om du behöver kontakta oss på nytt för att komplettera din anmälan eller kontrollera status ber vi dig att kontakta skadestand@jamtkraft.se

Vänliga hälsningar, Jämtkraft