Tävlingsvillkor

Här kan du läsa fullständiga tävlingsvillkor för tävlingen Fett med biljett.

 1. Tävlingen arrangeras av Jämtkraft.

 2. Juryn (bestående av tre representanter från Jämtkraft) utser tävlingens vinnare. Beslutet kan inte överklagas. 

 3. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen. För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige.

 4. Tävlingen pågår mellan 24 mars 2016 och 2 november 2016, åtta vinnare utses inför varje hemmamatch.

 5. Anställda på Jämtkraft och deras familjemedlemmar kan inte delta i tävlingen.

 6. Priset består av två stycken entrébiljetter inklusive fika och filt till aktuellt annonserad (på Jämtkrafts instagramkonto @jamtkraft.ab) ÖFK-hemmamatch till ett värde av ca 600 kr.

 7. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 8. Tävlingsbidragen bedöms utifrån kreativ höjd på filmen och tydligaste motivering gällande varför biljeterna ska tillfalla den specifika tävlingsdeltagaren.

 9. Vinnaren meddelas personligen via Instagram och vinnarens namn offentliggörs via Jämtkrafts instagramkonto.

 10. Deltagare kan endast vinna en gång.

 11. Om bidraget inte är komplett eller om vi inte har möjlighet att kontakta deltagare via Instagram vid tävlingens slutdatum kommer deltagaren inte att kunna utses till vinnare.

 12. För chans att vinna behöver deltagaren skapa en film i enlighet med tävlingsbeskrivningen och tagga en kompis. Filmen ska laddas upp på Instagram och taggas med #fettmedbiljett.

 13. Vinsten kan inte bytas mot kontanter, mot biljett till annat evenemang eller användas vid annat tillfälle.

 14. Varje tävlande har ensamt ansvar för att uppladdad bild inte bryter mot lag, moral eller etik. Det är inte tillåtet att ladda upp bilder som innehåller religiöst, politiskt eller rasistiskt innehåll. Tävlande ansvarar på samma sätt för att uppladdad bild/film inte gör intrång i annans upphovsrätt eller annan rätt. Skulle tävlande ladda upp bild/film som föranleder att skadeståndsansvar ställs på Jämtkraft ska den tävlande ensamt ikläda sig allt process och skadeståndsansvar.

 15. Jämtkraft förbehåller sig rätten att, på eget initiativ eller efter påkallan, med omedelbar verkan avlägsna bilder som bryter mot lag, moral, etik eller gör intrång på annans rätt. Detsamma gäller bilder/filmer som blivit anmäld för något av ovanstående. Bilden/filmen kommer att vara borttagen under hela den tid som utredning av sådan bild företas.

 16. Resultatet av sådan utredning kan leda till att bilden helt diskvalificeras. Inkräktar sådan bild på annans rätt eller bryter mot lag kan den tävlande bli skadeståndsskyldig gentemot tredjeman och/eller Jämtkraft.

 17. Deltagarna accepterar att om de vinner så har Jämtkraft rätt att, utan ytterligare betalning eller tillstånd, fota/filma vinnarna på plats på arenan, använda deltagarnas ålder, tävlingsbidrag och namn på webbplatsen www.jamtkraft.se/i publikationer/i sociala medier, för att tillkännage vinnarna av denna tävling samt för marknadsföringsändamål som har samband med tävlingen.

 18. Jämtkraft förbehåller sig rätten att justera tävlingsupplägget under tävlingens gång.

 19. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor.