Bidrag för laddbox och laddstolpar

Sverige behöver minska utsläpp som påverkar klimatet. Därför finns statliga bidrag och avdrag för dig som vill investera i en laddbox eller laddstolpar.

laddning av ett elfordon i ett garage.

Skatteavdrag på laddbox för privatpersoner

Vill du kunna ladda bilen snabbt och säkert hemma? Nu kan du få ekonomiskt stöd för att installera en laddbox för hemmaladdning. Skatteavdraget är ett statligt stöd för så kallad grön teknik och gäller från den 1 januari 2021. Avdraget görs direkt på fakturan precis som för rot- och rutavdrag.

Du behöver alltså inte ansöka om bidrag i efterhand eller ligga ute med några pengar. Och du riskerar inte att de pengar som avsatts för året är slut när du söker avdraget.

Laddbox

Du får 50 procent i avdrag för att installera en laddbox för hemmaladdning. 

Totalt kommer du att kunna få 50 000 kronor per år i avdrag för grön teknik. Läs mer om avdraget på Skatteverket.

Stöd för företag, kommuner och bostadsrättsföreningar

Alla typer av organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som bostadsrättsföreningar kan söka stöd från Klimatklivet. Stödet uppgår till högst 50 procent av investeringskostnaden, dock maximalt 15 000 kronor per laddpunkt.

Klimatklivet kan sökas under fyra ansökningsomgångar per år, perioderna annonseras på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverket beslutar om stöd från Klimatklivet. Behöver du råd och stöd med din ansökan är det dock din Länsstyrelse du ska vända dig till.