Bidrag för laddstolpar

Sverige behöver minska utsläpp som påverkar klimatet. Därför finns statligt stöd för dig som vill investera i laddstolpar. Pengarna söks ur potten Klimatklivet som syftar till att främja lokala klimatinvesteringar. Alla förutom privatpersoner kan söka bidrag.

Bidrag för laddstolpar

Ladda-hemma-stöd för privatpersoner

Vill du kunna ladda bilen snabbt och säkert hemma? Nu kan du få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket för att installera en laddbox för hemmaladdning. Med detta får du halva kostnaden, upp till 10 000 kronor, för själva laddboxen och arbetskostnad för installationen.

Ladda-hemma-stödet trädde i kraft den 1 februari 2018 och gäller laddboxar som har installerats efter den 1 januari 2018. Syftet med stödet är att hjälpa fler att ställa om till hållbara transporter. Läs mer om hur du ansöker om stöd här.

Stöd för laddstationer och laddstolpar

Alla typer av organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som bostadsrättsföreningar kan söka från Klimatklivet. Klimatklivet vänder sig inte till privatpersoner, men det finns möjlighet att söka ROT-avdrag för de som vill installera en laddbox i en villa.

Stödet uppgår till högst 50 procent av investeringskostnaden, dock maximalt 20 000 kronor per laddpunkt.*

Klimatklivet kan sökas under fyra ansökningsomgångar per år, perioderna annonseras på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverket beslutar om stöd från Klimatklivet. Behöver du råd och stöd med din ansökan är det dock din Länsstyrelse du ska vända dig till.

Om Klimatklivet

Syftet med Klimatklivet är att minska utsläpp som påverkar klimatet. Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2017.

Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar. Fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Mer information

Definitioner:*

  • Laddningspunkt: ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas.
  • Laddningsstation: en laddningsstation består av en eller flera laddningspunkter där el kan överföras till ett eller flera elfordon.
  • Laddningsstation för normalladdning: en laddningsstation med en maximal överföringseffekt på lägst 3,7 kilowatt och högst 22 kilowatt.
  • Laddningsstation för snabbladdning: en laddningsstation med en maximal överföringseffekt på mer än 22 kilowatt.

*Källa: Naturvårdsverket