Guide för elanslutning till villa och fritidshus

I vår elanslutningsguide kan du läsa hur det går till att ansluta el till din nybyggnation. När du vill ha el till din fastighet är det Jämtkraft Elnäts uppgift att ansluta fastigheten till elnätet om den ligger inom vårt nätområde.

Anslutningsguide

Ladda ner och läs vår guide för elanslutning till villa och fritidshus.