Så läser du din faktura

Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram fakturaförklaringar för el och fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser.

Hur fakturan ska se ut bestäms av olika lagar, de allmänna avtalsvillkoren, Energimyndigheten och Konsumentverket.

Betalningstiden på våra fakturor är 15 dagar. Då hamnar fakturans förfallodatum i slutet av månaden och du kan betala alla dina räkningar samtidigt. 

El- och elnätsfakturan

På elfakturan finns information om vad som är elkostnad, kostnader för elleveransen samt skatter och moms. Uppgifter som behövs för att du ska kunna jämföra priser mellan olika elhandelsföretag, eftersom du kan välja vilket företag du vill köpa el från. 

Fakturaförklaring el och elnät

Fjärrvärmefakturan

Även på fjärrvärmefakturan kan du se kostnaden uppdelad på fasta avgifter och det pris du betalar per använd megawattimme.

Fakturaförklaring fjärrvärme