Bidrag för solceller

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns statligt solcellsbidrag i form av solcellsstöd och ROT-avdrag för dig som vill satsa på solel. Solcellsstödet ges till både privatpersoner, företag och offentliga organisationer.

Bidrag för solceller

Solcellsstöd

Regeringen har avsatt 1,4 miljarder kronor i solcellsstöd fram till 2019. Stödet omfattar installation av solcellsanläggningar för privatpersoner, företag och offentliga organisationer.

Privatpersoner och offentliga organisationer kan få upp till 20 procent av investeringskostnaden i solcellsstöd. Företag kan få upp till 30 procent.

Vänd dig till Länsstyrelsen i ditt län, de tar emot ansökningar och svarar på frågor om solcellsstödet.

ROT-avdrag

Om ditt hus är äldre än fem år har du möjlighet att få ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen av solceller.

ROT-avdraget kan inte kombineras med solcellsstödet. Dock kan ROT-avdrag göras direkt på fakturan. Om du sedan får solcellsstöd är det bara att återbetala ROT-avdraget.

Du hittar mer information om hur du gör avdraget hos Skatteverket.

Skattereduktion

Om du eller ditt företag uppfyller Skatteverkets krav som mikroproducent av förnybar el, kan du få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, (dock max 18 000 kronor per år). Läs mer på Skatteverket.

Fördelar med solceller

Omvandla solljus till förnybar el. Med solceller gör du egen klimatsmart solel som sänker din elkostnad.

Våra solcellspaket

Hos oss får du en skräddarsydd solcellslösning där allt från planering till installation av solcellerna ingår.