Bidrag för solceller

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns statliga bidrag och avdrag för dig som vill satsa på solel.

solceller på ett villatak där blommande träd syns i förgrunden

Solcellsstöd till privatpersoner och företag

Just nu är solcellsstödet inte tillgängligt, men det ligger ett förslag hos regeringen på ett "grönt avdrag" som kan komma att gälla från och med årsskiftet 2020/2021.
Läs mer på Regeringens hemsida.

ROT-avdrag för installation

Om ditt hus är äldre än fem år har du möjlighet att få ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen av solceller.

ROT-avdraget kan inte kombineras med solcellsstödet. Dock kan ROT-avdrag göras direkt på fakturan. Om du sedan får solcellsstöd är det bara att återbetala ROT-avdraget.

Du hittar mer information om hur du gör avdraget hos Skatteverket.

Skattereduktion för förnybar el

Om du eller ditt företag uppfyller Skatteverkets krav som mikroproducent av förnybar el, kan du få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, (dock max 18 000 kronor per år). Läs mer på Skatteverket.