Bidrag för solceller och lagring

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns statliga bidrag och avdrag för dig som vill satsa på solel.

solceller på ett villatak där blommande träd syns i förgrunden

Skatteavdrag på solceller och lagring för privatpersoner

Skatteavdraget är ett statligt stöd för så kallad grön teknik och gäller från den 1 januari 2021. Avdraget görs direkt på fakturan precis som för rot- och rutavdrag. Du behöver alltså inte ansöka om bidrag i efterhand eller ligga ute med några pengar. Och du riskerar inte att de pengar som avsatts för året är slut när du söker avdraget. 

Solceller

Du får 15 procent i avdrag för material och installation av solceller.

Energilagring

Du får 50 procent i avdrag för en installation som lagrar din egenproducerade el – exempelvis ett solcellsbatteri.

Totalt kommer du att kunna få 50 000 kronor per år i avdrag för grön teknik. Läs mer om avdraget på Skatteverket.

Solcellsbidrag för företag

Det gröna avdraget gäller inte för bostadsrättsföreningar och företag, istället finns det möjlighet att söka solcellsstöd på 10 procent.

Skattereduktion för förnybar el

Om du eller ditt företag uppfyller Skatteverkets krav som mikroproducent av förnybar el, kan du få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, (dock max 18 000 kronor per år). Läs mer på Skatteverket.