Bidrag för solceller

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns statligt solcellsbidrag i form av solcellsstöd och ROT-avdrag för dig som vill satsa på solel. Solcellsstödet ges till både privatpersoner, företag och offentliga organisationer.

Solcellsbidrag för solceller

Solcellsstöd till privatpersoner och företag

Regeringen har avsatt 1,4 miljarder kronor i solcellsstöd fram till 2019. Stödet omfattar installation av solcellsanläggningar för privatpersoner, företag och offentliga organisationer.

Från och med den 1 januari 2018 kommer alla aktörer, även privatpersoner, att kunna få stöd med 30 procent av kostnaderna.

Vänd dig till Länsstyrelsen i ditt län, de tar emot ansökningar och svarar på frågor om solcellsstödet.

ROT-avdrag för installation

Om ditt hus är äldre än fem år har du möjlighet att få ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen av solceller.

ROT-avdraget kan inte kombineras med solcellsstödet. Dock kan ROT-avdrag göras direkt på fakturan. Om du sedan får solcellsstöd är det bara att återbetala ROT-avdraget.

Du hittar mer information om hur du gör avdraget hos Skatteverket.

Skattereduktion för förnybar el

Om du eller ditt företag uppfyller Skatteverkets krav som mikroproducent av förnybar el, kan du få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, (dock max 18 000 kronor per år). Läs mer på Skatteverket.