Bidrag för solceller

Du har möjlighet att få upp till 30 procent av investeringskostnaden i solcellsstöd. Stödet omfattar installation av nätanslutna solcellssystem. Det gäller för privatpersoner, företag och offentliga organisationer fram till 2019.

Bidrag för solceller

Regeringen har avsatt 1,4 miljarder kronor i solcellsstöd fram till 2019. Detta för att bidra till omställningen av energisystemet och till stöd för näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Under 2016 uppgår bidraget för solceller till 225 miljoner kronor och under 2017–2019 ökar stödet till 390 miljoner kronor per år. 

Ansök om bidrag

Vänd dig till Länsstyrelsen i ditt län, de svarar på frågor om stödet och tar emot ansökningar. Mer information finns också hos Energimyndigheten.

Skattereduktion för husarbete

Installationsarbetet ger rätt till en skattereduktion för husarbete (ROT-avdrag). Du kan hitta mer information om hur du går till väga för att göra avdraget hos Skatteverket.

Du kan endast på bidrag eller ROT.