Verkningsgrad för solceller i olika väderstreck

Solpanelernas verkningsgrad påverkas av vilket väderstreck de är placerade i och vilken lutning det är på taket eller markställningen. Maximal effekt får du när solcellerna sitter i sluttande sydlig riktning.

illustration som visar verkningsgrad för solceller i olika väderstreck

Solcellernas placering för bästa effekt

Solceller fungerar bra i flera väderstreck och lutningar. Men för att du ska kunna producera så mycket el som möjligt är det bra om:

  • Solpanelerna placeras i söderläge.
  • Taket eller markställningen lutar mellan 10 och 50 grader.
  • Solpanelerna inte skuggas av träd eller andra byggnader.

Solceller har en verkningsgrad på cirka 16–20 procent. För att uppnå bästa effekt bör taket eller markställningen ha en lutning mellan 10 och 50 grader och vara riktat mot söder, sydväst eller sydost. Solceller som riktas mot väst och öst fungerar också bra, även om effekten blir lite lägre.

Minimal skuggpåverkan med SolarEdge

Solpanelerna är inte helt beroende av direkt solljus. De kan producera energi även om det är molnigt. Effekten kan däremot påverkas om träd eller andra byggnader skuggar solcellsanläggningen. Se därför till att den tilltänkta ytan är skuggfri.

I våra solcellspaket ingår SolarEdge effektoptimerare som gör att du kan producera mesta möjliga el även om en solpanel skuggas. Om en panel tappar kapacitet på grund av att den ligger i skugga så påverkas alltså bara den panelen.

Räkna ut vilken effekt du kan uppnå

I tabellen kan du se ungefärlig effekt för solceller i olika väderstreck och utifrån takets eller markställningens lutning.

  RIKTNING VÄDERSTRECK
LUTNING 270° V
225° SV 180° S 135° SO 90° Ö
90% 90% 90% 90% 90%
10° 89% 94% 96% 94% 90%
20° 87% 96% 98%
96% 88%
30° 86% 96% 100% 96% 86%
40° 82% 95% 100% 96% 84%
50° 78% 92% 97% 93% 80%
60° 74% 87% 93%
89% 76%
70° 69% 82% 87%
84% 70%
80° 63% 75% 80%
77% 65%
90° 56% 67% 71%
69% 58%