Verkningsgrad för solceller i olika väderstreck

Effekten påverkas av vilket väderstreck dina solceller står. Maximal effekt får du när solcellerna sitter i sluttande sydlig riktning.

Illustration som visar verkningsgrad för solceller i olika väderstreck

Bilden visar att solcellerna är effektiva i många olika väderstreck. Men bäst effekt når du på ett sluttande södertak eller på markställning.