Anpassningar med anledning av covid-19

För att minimera risken för smittspridning tar vi tyvärr inte emot besök på våra anläggningar och kontor. Vi har också höjt vår beredskap för att kunna garantera trygg och stabil leverans av el och värme hem till dig – även i en pandemi. För att värna om både dig och våra medarbetare, har vi vidtagit ett antal åtgärder.

Åtgärder för trygg och stabil el- och värmeleverans

  • Vi säkerställer vår bemanning och tillgång till samhällsviktiga kompetenser så att vi kan klara våra leveranser även om ett stort antal medarbetare blir sjuka.
  • Vi för en aktiv dialog med våra leverantörer och partners för att säkerställa tillgång på nödvändiga varor och tjänster. Men också för att kunna hjälpa dem om det behövs.
  • Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att säkra leveranser till samhällsviktiga funktioner som sjukhus och vårdinrättningar.
  • Våra tekniker utrustas med skyddsutrustning i de fall hembesök krävs.

Åtgärder vi gjort för att stötta den lokala ekonomin

Under rådande pandemi har Jämtkraft som bolag haft möjlighet att stötta andra genom att hjälpa till på olika sätt.

  • Fört individuella dialoger med kunder som får ekonomiska problem relaterade till covid-19 för att tillsammans hitta lösningar.
  • I våra tre ägarkommuner har vi erbjudit volontärtjänster, utlåning av poolbilar för att köra mat och medicin till de som behövt samt bistått med matlådor till volontärer som hjälper till med samhällstjänst.
  • Stöttat den lokala ekonomin bland annat genom att köpa lunchlådor av lokala krögare, köpt 200 matlådor till vårdpersonal via initiativet "Mat till hjältar", gjort om "julklappen" till påskpresent för att kunna stötta handeln i den här perioden.
  • Klubbar och föreningar som vi sponsrar har kunnat fakturera belopp tidigare än bestämt.

Vi fortsätter att:

  • Köpa matlådor till anställda från lokala krögare.
  • Stötta det lokala föreningslivet trots att event inte kan genomföras enligt plan

Avvaktar med hembesök

För både din och våra teknikers hälsa är vi restriktiva med hembesök. Endast absolut nödvändiga besök genomförs och då används skyddsutrustning.

Har du några frågor om detta eller något annat som rör Jämtkrafts verksamhet? Ring eller mejla oss! 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

MER INFORMATION OM CORONAVIRUSET

Vi följer utvecklingen noga samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.