Höjd beredskap för covid-19

Med anledning av corona-pandemin har vi höjt vår beredskap. Vårt fokus är att kunna garantera trygg och stabil leverans av el och värme hem till dig – även i en pandemi. För att värna trygg leverans och hälsan, för både dig och våra medarbetare, har vi vidtagit ett antal åtgärder.

Åtgärder för trygg och stabil el- och värmeleverans

  • Vi säkerställer vår bemanning och tillgång till samhällsviktiga kompetenser så att vi kan klara våra leveranser även om ett stort antal medarbetare blir sjuka.
  • Vi för en aktiv dialog med våra leverantörer och partners för att säkerställa tillgång på nödvändiga varor och tjänster. Men också för att kunna hjälpa dem om det behövs.
  • Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att säkra leveranser till samhällsviktiga funktioner som sjukhus och vårdinrättningar.
  • Våra tekniker utrustas med skyddsutrustning i de fall hembesök krävs.

Åtgärder för att stödja den lokala ekonomin

Under rådande pandemi har Jämtkraft som bolag möjlighet att stötta andra genom att hjälpa till på olika sätt.

  • Vi för individuella dialoger med kunder som får ekonomiska problem relaterade till covid-19 och försöker tillsammans hitta fungerande lösningar.
  • I våra tre ägarkommuner erbjuder vi volontärtjänster, utlåning av poolbilar för att köra mat och medicin till de som behöver samt bistått med matlådor till volontärer som hjälper till med samhällstjänst.
  • Vi stödjer den lokala ekonomin bland annat genom att köpa lunchlådor av lokala krögare, köpa 200 matlådor till vårdpersonal via initiativet "Mat till hjältar", göra om "julklappen" till påskpresent för att kunna stötta handeln i den här perioden.
  • Klubbar och föreningar som vi sponsrar kan fakturera belopp tidigare än bestämt, för att kunna hjälpa dem här och nu.
  • Arbetstillfällen, vi fortsätter att: rekrytera personal, hyra in specialkompetens i projekt där de behövs, erbjuda sommarjobb till unga och studenter, ta emot studenter som gör sina examensjobb kopplade till oss.

Avvaktar med hembesök

För både din och våra teknikers hälsa är vi restriktiva med hembesök. Endast absolut nödvändiga besök genomförs och då används skyddsutrustning.

Har du några frågor om detta eller något annat som rör Jämtkrafts verksamhet? Ring eller mejla oss! 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

För att minimera risken för smittspridning tar vi tyvärr inte emot besök på våra anläggningar och kontor.

MER INFORMATION OM CORONAVIRUSET

Vi följer utvecklingen noga och ber dig hålla dig uppdaterad på läget via krisinformation.se