Så hanterar vi dina personuppgifter

Följande information gäller samtliga våra kunder från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 träder i kraft.