PUL

Personuppgiftslagen, PUL, ska skydda människor mot att den personliga integriteten kränks genom att personuppgifter används på fel sätt.