Elbilar och eltrafik med Green Highway

Laddning är en förutsättning att du ska kunna köra elbil. Och helt nödvändigt för att ökningen av antalet elbilar ska kunna ta fart. Något vi på Jämtkraft gör vårt allra yttersta för att bidra till.

mamma och barn laddar sin elbil

På Jämtkraft har vi arbetat med laddinfrastruktur för elbilar sedan 2009, som en del i vår strävan mot en ökad andel förnybar energi.

Jämtkraft har jobbat aktivt med Green Highway och med att bygga upp en fungerande laddinfrastruktur i Jämtland och Härjedalen. Vi vill att du som är elbilist ska ha tillgång till bekväm och smart laddning. Idag finns ett nät av publika laddplatser i Jämtland, Härjedalen, Västernorrland och Tröndelag så att du kan ladda din elbil eller laddhybrid. 

Stationerna är märkta med Mer, där Jämtkraft är delägare.

Nationellt projekt för laddinfrastruktur

Snabbladdstation för elbilar i Jämtland och Västernorrland

Jämtkraft har deltagit i ett projekt för modern laddinfrastruktur och forskning om användarbeteenden, inom Green Highway. Totalt 11 snabbladdare och 82 smartladdningsstationer har installerats i Västernorrland och Jämtlands län fram till den 31 december 2015.

Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Mittuniversitetet har deltagit i samarbetet. Ett forskarteam med Mittuniversitetet i spetsen har undersökt samhällets och enskilda bilisters inställning till laddinfrastrukturen. Energimyndigheten var med och finansierade projektet med 7,4 miljoner.

Regeringen har satt upp målet att det ska finnas 150 000 elbilar i Sverige år 2020. 

Projektet är en del av att nå fram till det målet. Totalt omfattar projektet 24 miljoner med delfinansiering från projektets aktörer.