Jämtkrafts miljöfond

Jämtkrafts miljöfond är ett verktyg för att förstärka hållbarhetsarbetet utöver det som lagar och regler kräver.

jämtkrafts miljöfond

Skydda och återskapa biologiska värden

Jämtkrafts miljöfond möjliggör projekt som ska skydda och återskapa biologiska värden i anslutning till Jämtkrafts verksamhet. Den första projektperioden om fyra år har precis utvärderats. Den visar att fonden varit ett effektivt verktyg för Jämtkraft att arbeta med miljöfrågorna. Bland annat har efterbehandlingsmetoder för en torvtäkt vid Ope-Brynjeflon i Östersunds kommun visat flera lösningar möjliga för att restaurera och öka naturvärdena i området. Så nu skruvar Jämtkraft upp satsningarna för att kunna ta sig an fler miljöprojekt i framtiden.

– Med miljöfonden kan vi kompensera för biologisk mångfald och göra ekosystemtjänster i de ekologiska habitat vi använder i naturen på ett mer effektivt sätt. När vi jobbar tillsammans med specialister och akademi på olika områden når vi mycket längre än vi någonsin kunnat göra själva. säger Claes-Göran Bergh, miljöansvarig på Jämtkraft.

Sakkunniga prioriterar

Projekten i miljöfonden prioriteras av en styrelse som består av sakkunniga inom miljöområdet från Jämtkraft, Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och Mittuniversitetet.

Projekt som möjliggörs av miljöfonden