Konkreta miljömål och aktivt miljöarbete

Jämtkraft är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO14 001. Det innebär att vi sätter upp konkreta miljömål och bedriver ett aktivt miljöarbete som leder till ständig förbättring.

Jämtkrafts miljömål

Miljöcertifieringen leder till ett strukturerat miljöarbete – en karta som vi ska följa. Miljörevisorer från Bureau Veritas Certification kontrollerar två gånger per år att vi uppfyller de mål vi satt upp och att vi följer standardens krav.

Miljömål 2016

Minska CO2-utsläpp

  • Öka produktionen av förnybar el med 1 TWh från 2009 till 2020.
  • Fossilfri värme till 2026.
  • Öka antalet elhandelskunder med förnybar el med 30 stycken.
  • Minska CO2-utsläpp med 5 procent från Elnäts arbetsfordon jämfört med 2015.

Säker kemikaliehantering

  • Fortsatt byte till miljöoljor i kraftstationer. 2016: Granbo och Högfors.
  • Åtgärda läckande oljefångstgropar inom en femårsperiod. 2016: Sju stycken.

Effektiv el- och värmeanvändning

  • Minska el- och värmeanvändningen med 2 procent årligen vid våra kontor från 2016 till 2018.

Bättre naturresurshushållning

  • Elektronisk faktura till minst 30 procent av kunderna.
  • Minska utskrifter med 5 procent.